Chào mừng bạn đến với website Trường Tiểu Học Tân Túc 2
Thứ hai, 22/2/2021, 8:5
Lượt đọc: 478

Tiếng Việt: Bài: OAM-OĂM, OAN-OAT, OĂN-OĂT, UÂN-UÂT

Bài: OAM OĂM

Click vào đây xem clip: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxAE4S0sqfw&feature=youtu.be

Bài: OAN OAT

Click vào đây xem clip:

https://youtu.be/Fq01jXPQ6mY

Bài: OĂN OĂT

Click vào đây xem clip:

https://youtu.be/BCfmv3G_Ea8

Bài: UÂN UÂT

Click vào đây xem clip: 

https://youtu.be/egt0_al1J7Y

Tác giả: admin
Nguồn tin: GVCN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88