Chào mừng bạn đến với website Trường Tiểu Học Tân Túc 2
Thứ ba, 21/12/2021, 14:25
Lượt đọc: 9

English 2 - Unit 3 - Lesson 4: Are these his pants ?

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">Unit 3 - Lesson 4: Are these his pants ?</yt-formatted-string>

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">Click vào đây xem clip </yt-formatted-string>

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">https://www.youtube.com/watch?v=_gEqLfpdGXQ</yt-formatted-string>

Tác giả: admin
Nguồn tin: GVAN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164