Chào mừng bạn đến với website Trường Tiểu Học Tân Túc 2
Thứ tư, 24/2/2021, 8:3
Lượt đọc: 47

Tập đọc: Bác sĩ Sói, Nội quy đảo khỉ Tập chép: Bác sĩ Sói

Tập đọc: Bác sĩ Sói

Click vào đây xem clip:

https://youtu.be/VrdrIjLrCiw

Tập đọc: Nội quy đảo khỉ

Click vào đây xem clip:

https://www.youtube.com/watch?v=8UWGb8gwgig&feature=youtu.be

Tập chép: Bác sĩ Sói

Click vào đây xem clip:

https://youtu.be/7_ZZydDx95Q

Tác giả: admin
Nguồn tin: GVCN

87