Chào mừng bạn đến với website Trường Tiểu Học Tân Túc 2
Thứ tư, 24/2/2021, 8:7
Lượt đọc: 47

Toán (Tuần 23): Tìm một thừa số của phép nhân, Bảng chia 3, Số bị chia - Số chia - Thương

Tìm một thừa số của phép nhân

Click vào đây xem clip: 

https://www.youtube.com/watch?v=0qJ_41g66Rk&feature=youtu.be

Bảng chia 3

Click vào đây xem clip:

https://www.youtube.com/watch?v=81FA9CljbpQ&feature=youtu.be

Số bị chia - Số chia - Thương 

Click vào đây xem clip:

https://www.youtube.com/watch?v=a1zkjV2Rypo&feature=youtu.be

Tác giả: admin
Nguồn tin: GVCN

87