Chào mừng bạn đến với website Trường Tiểu Học Tân Túc 2
Thứ ba, 21/12/2021, 9:40
Lượt đọc: 11

ÂM NHAC - TUẦN 14 - TIẾT: ÔN BÀI HÁT CHIM SÁO; GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">TIẾT: ÔN BÀI HÁT CHIM SÁO; GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ DÂN TỘC</yt-formatted-string>

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">Click vào đây xem clip</yt-formatted-string>

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;">https://www.youtube.com/watch?v=ZZlgsFWkxcw</yt-formatted-string>

<yt-formatted-string class="style-scope ytd-video-primary-info-renderer" style="word-break: break-word;"> </yt-formatted-string>

Tác giả: admin
Nguồn tin: GVAN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164